wonderlife.pl - Zostań gwiazdą
 1. Definicje
  1. wonderlife.pl/Portal - wirtualny świat, gra online, której właścicielem jest firma Webrevolution.pl z siedzibą w Bytomiu przy ul. Nowej 21/10, NIP: 6262821221, REGON: 240454070.
  2. Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto na portalu wonderlife.pl.
  3. Operator - osoba powiązana bezpośrednio z Webrevolution.pl.
  4. Administrator - osoba, której zadaniem jest utrzymywanie porządku na portalu.
  5. Head Projektantka - projektantka zrzeszona, która zarządza wszystkimi projektantami.
  6. Projektant Zrzeszony - osoba, mająca dostęp do panelu projektantek, mogąca samodzielnie dodawać narysowane przez siebie elementy do Centrum Mody.
  7. Projektant Niezrzeszony - osoba, która nie ma dostępu do panelu projektantek, narysowane przez nią ubrania muszą być najpierw zaakceptowane przez Head Projektantkę, która następnie może dodać je do Centrum Mody.
  8. Projektanci - domyślne określenie projektantów zrzeszonych i niezrzeszonych.
  9. Quizer - osoba, która zajmuje się tworzeniem quizów w lokalu rozrywkowym.
  10. Opiekun - osoba, której zadaniem jest pomoc nowym użytkownikom.
  11. Moderator Daily Wonderlife - osoba, której zadaniem jest moderowanie Daily Wonderlife.
  12. Czat w mieszkaniach - prywatny czat dostępny z poziomu wirtualnych mieszkań postaci.
 2. Ogólne zasady
  1. Użytkownik logując się na wonderlife.pl oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.
  2. Użytkownikowi zabrania się:
   1. obrażania innych użytkowników,
   2. używania wulgaryzmów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku, z pominięciem słów "zajebiście", "cholera", "pieprzony", "fuck", za wyjątkiem czatów w mieszkaniach,
   3. cenzurowania wulgaryzmów (kur*a, kur..., kurffa, kur.wa itd. itp.), za wyjątkiem czatów w mieszkaniach
   4. używania zwrotów, które mogą naruszyć czyjąś godność,
   5. promowania stron internetowych, w szczególności stron o charakterze komercyjnym (dozwolone są adresy do obrazków umieszczonych na serwisach hostujących takie rzeczy, a także bezpośrednio do filmów na serwisach hostujących video, np. YouTube) na tablicach innych użytkowników, poprzez prywatne wiadomości, etykiety, czaty (lokale) oraz poprzez rozpowszechnianie w wyżej wymienionych lokalizacjach odnośników zawierających link do takowej witryny, jak również umieszczania fragmentów odnośników w kontekście pozwalającym na domyślenie się całości adresu,
   6. sprzedawania na Portalu kont z innych serwisów,
   7. podawania loginów używanych na innych serwisach w celu ominięcia poprzedniego podpunktu,
   8. umieszczania materiałów erotycznych, pornograficznych, obscenicznych, brutalnych i uważanych powszechnie za naganne moralnie, w tym treści rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, kulturowym, orientacji seksualnej, wyznaniowym czy rasowym oraz nazw lub bezpośrednich odnośników do stron o takiej zawartości
   9. flood
   10. rozpowszechniania poprzez prywatne wiadomości/tablice użytkowników/niewłaściwe etykiety niepożądanych treści lub reklam bądź odnośników do nich (spam),
   11. upominania innych użytkowników,
   12. podważania decyzji podjętych przez Administratorów,
   13. podszywania się / udawania Operatora / Administratora / Quizera / Opiekuna / Moderatora Daily Wonderlife,
   14. umieszczania wypowiedzi i treści rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, kulturowym, orientacji seksualnej, wyznaniowym czy rasowym,
   15. łamania ogólnie przyjętych zasad netykiety,
   16. używania tylko WIELKICH LITER, pisania ciąąąąąąąąągiem, nadużywania znaków interpunkcyjnych lub pisania ciągiem DuŻa-MaŁa, nadużywania emotikonów,
   17. umieszczania ogłoszeń matrymonialnych, a także związanych z karierami oraz poszukiwania świadków poza miejscami w tych celach przeznaczonymi,
   18. niestosowania się do zasad poprawnej polszczyzny,
   19. wyłudzania danych logowania do serwisu,
   20. wyłudzania Brylantów,
   21. rozpowszechniania danych osobowych innych użytkowników bez ich zgody,
   22. używania etykiet niezgodnie z ich przeznaczeniem,
   23. zastraszania/grożenia innym użytkownikom,
   24. używania wszelkiej maści botów do gry, a także rozpowszechniania ich,
   25. omijania blokad konta poprzez logowanie się na inne,
   26. oszukiwania innych Użytkowników (m.in. organizowanie konkursów, w których nagrody nie zostaną przyznane),
   27. nakłaniania innych Użytkowników do łamania regulaminu.
  3. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za swoje konto, a także za materiały w nim umieszczane.
  4. Użytkownik oświadcza, że posiada wszystkie uprawnienia i zgody i/lub jest właścicielem umieszczanych na Portalu materiałów, w szczególności okładek.
  5. Za niestosowanie się do regulaminu Użytkownikowi grozi kara blokady konta na wyznaczoną przez Administratora ilość dni.
  6. Administrator może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia go o tym fakcie.
  7. W razie złamania regulaminu, blokady konta lub kasacji konta (np. z powodu braku logowania) - wonderlife.pl nie zwraca kosztów poniesionych przez Użytkownika (Maniak, Brylanty, itp.).
  8. Każdy użytkownik traktowany jest na równi.
  9. Użytkownikowi nakazuje stosowanie się do poleceń Operatora i Administratorów.
  10. Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania mailingów/przypomnień na podany podczas rejestracji przez Użytkownika adres e-mail.
  11. Projektanci ubrań zrzekają się jakichkolwiek profitów majątkowych z tytułu wykonywanego zadania.
  12. Konto Użytkownika zostaje usunięte permanentnie po 90 dniach nieaktywności. Wraz z kontem usuwane są wszystkie dane powiązane z nim, Brylanty a także rzeczy stworzone w grze, wliczając w to dzieci, książki, płyty. Powoduje to, że m.in. osoby, które pozostają w bazie mogą utracić rzeczy, które stworzyła usunięta postać. Aktywny Maniak chroni przed utratą konta.
  13. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych tekstowych i binarnych umieszczonych na stronach Portalu.
  14. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 3. Rejestracja / Konto
  1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza na stronie //wonderlife.pl/rejestracja/.
  2. Dokonać rejestracji może każda osoba, która skończyła 15 rok życia. Osoby młodsze muszą posiadać zgodę prawnego opiekuna.
  3. Zabrania się podawania hasła osobom trzecim.
  4. Mając na uwadze powyższy punkt zabrania się oferowania tzw. stylizacji lub wyrażania chęci na bycie wystylizowanym przez kogoś.
  5. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta przez Administratora bez podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
 4. Usługi premium
  1. Rejestracja i konto podstawowe jest bezpłatne.
  2. Użytkownik ma możliwość aktywacji konta premium, które daje mu dostęp do dodatkowych opcji.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany palety opcji dostępnych dla konta premium.
  4. Ze względu na profil portalu, gdzie następuje sporo zmian, żadna zmiana w grze nie upoważnia kupującego Usług Premium do zwrotu pieniędzy.
  5. Operator nie odpowiada za problemy wynikające ze złego wpisania numeru, treści SMS-a i/lub złego działania sieci komórkowych, banków i innych pośredników.
  6. W razie problemów z aktywacją jednej z płatnych usług reklamacje należy zgłosić pod adres e-mail: szymon@mwg.pl lub telefonicznie +48 505 069 696.
  7. Kupno usługi premium nie zwalnia od przestrzegania Regulaminu.
  8. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy kupna wirtualnej waluty (Brylanty) do 14 dni od zamówienia.
  9. Użycie wirtualnej waluty w celu zakupu wirtualnych produktów jest równoznaczne z jej użyciem i odstąpieniem od prawa anulowania zamówienia.
  10. Aby anulować zamówienie należy wysłać taką prośbę wraz z numerem zamówienia na adres szymon@mwg.pl. Zamówienie zostanie anulowane do 14 dni od otrzymania rezygnacji.
 5. Oznaczenia
  1. Administratorzy oznaczeni są ciemnoczerwonym kolorem i złotą koroną przy nicku.
  2. Projektanci oznaczeni są szarym kolorem i brylantem przy nicku.
  3. Quizerzy oznaczeni są pomarańczowym kolorem i żarówką przy nicku.
  4. Opiekunowie oznaczeni są różowym kolorem i różową koroną przy nicku.
  5. Moderatorzy Daily Wonderlife oznaczeni są niebieskim kolorem i srebrną koroną przy nicku.
  6. Ikony koron, brylantów oraz żarówek są zastrzeżone dla Administratorów, Moderatorów, Opiekunów, Projektantów i Quizerów - Użytkownikowi zabrania się korzystania z nich.
  7. Każda osoba, która ma aktywną usługę Maniak ma obok pseudonimu wybraną przez siebie ikonę.
 6. Pomoc
  1. Zabrania się umieszczania materiałów, które nie są pytaniami.
 7. Błędy
  1. Zabrania się wykorzystywania błędów w celu osiągnięcia korzyści w grze.
  2. Wszystkie błędy (szczególnie te zagrażające bezpieczeństwu Wonderlife) należy zgłaszać na adres szymon@mwg.pl.
 8. Konto
  1. Jeżeli Użytkownik chcę oddać konto innej osobie lub je sprzedać, powinien wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail obsluga@mwg.pl oraz kopię na adres uzytkownicy@mwg.pl oświadczenie, w którym powinny znaleźć się takie informacje jak:
   1. Adres e-mail osoby, której konto jest przekazywane.
   2. Deklaracja, że jest się świadomym swojej decyzji.
 9. Projektanci
  1. Projektant Niezrzeszony może zostać projektantem zrzeszonym. Decyzję o przyznaniu statusu Projektanta Zrzeszonego podejmuje Head Projektantka, po otrzymaniu wcześniejszej zgody Operatora Strony.
  2. Head Projektantka po otrzymaniu wcześniejszej zgody Operatora Strony, może zakończyć w każdej chwili współpracę z projektantem.
  3. Projektanci Zrzeszeni dodając narysowany element do Centrum Mody jednocześnie oświadczają, że nie jest on przygotowany w sprzeczności z regulaminem oraz, że przysługuje im do niego pełnia praw autorskich i majątkowych.
  4. Projektanci Niezrzeszeni z momentem przesłania do Head Projektantki narysowanego elementu oświadczają, że nie jest on przygotowany w sprzeczności z regulaminem oraz, że przysługuje im do niego pełnia praw autorskich i majątkowych.
  5. Dodane do Centrum Mody elementy nie mogą być zdjęciami ani zawierać fragmentów zdjęć.
  6. Dodane do Centrum Mody elementy nie mogą być obrobionym zdjęciem (tym samym zabrania się rysowania po zdjęciach).
  7. W przypadku złamania przez Projektanta Zrzeszonego zasad dotyczących projektowania ubrań, Head Projektantka po otrzymaniu wcześniejszej zgody Operatora Strony, może usunąc go ze stanowiska. W przypadku złamania przez Projektanta Niezrzeszonego tych samych zasad, może on w taki sam sposób zostać usunięty ze stanowiska. Dodatkowo Projektant (zrzeszony lub niezrzeszony) może otrzymać zakaz umieszczania swoich elementów w Centrum Mody.
 10. Dane osobowe
  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Webrevolution Szymon Kosok z siedzibą w Bytomiu, ul. Nowa 21/10, 41-908 Bytom, e-mail: szymon@mwg.pl
  2. Dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzajającym dane na nasze zlecenie, np. firmy zajmujące się reklamą, marketingiem oraz podwykonawcy usług. Twoje dane mogą być też udostępnione organom prawa o ile otrzymamy stosowną podstawę prawną.
  3. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, powiadamiając o tym Użytkowników poprzez umieszczenie daty ostatniej aktualizacji w stopce.
  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Ostatnia aktualizacja: 23.04.2020