wonderlife.pl - Zostań gwiazdą
Czym jest BBcode?

Jest to jeden z języków formatowania wpisów internetowych. Wykorzystywany jest na stronie wonderlife.pl w kilku miejscach, m.in. na blogu postaci oraz Daily Wonderlife.


Jak używać BBcode?

Każdy kod zamknięty jest w kwadratowym nawiasie, po nim należy wpisać tekst lub link do zmiany i ponownie napisać ten sam kod w nawiasie kwadratowym dodając na początku ukośnik. BBCode pozwala na łączenie znaczników, ale muszą być one pisane w odpowiedniej kolejności, a znaczniki zamykające muszą być podawane w odwrotnej kolejności do otwierających.


Najpopularniejsze znaczniki BBCode: