wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 3831
Aktualna wersja
t1[b] [size=13] Co się stanie, gdy wygram licytację? [/b] t1[b] [size=13] Co się stanie, gdy wygram licytację?  [/si
>[/size]>ze][/b]
2
2Gdy wygrasz licytację, postać, którą licytowałaś/eś [b] 3Gdy wygrasz licytację, postać, którą licytowałaś/eś [b] 
>automatycznie przejdzie na Twoje konto i stanie się Twoj>automatycznie przejdzie na Twoje konto i stanie się Twoj
>ą własnością [/b].>ą własnością[/b].