wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 5340
Aktualna wersja
f1[size=13][b]Czym jest Wonderlife Awards?[/b][/size]f1[size=13][b]Czym jest Wonderlife Awards?[/b][/size]
tt2 
3Jest to [b]gala nagród[/b], która odbywa się raz na [b]w
 >irtualny rok[/b], rozdawane są na niej nagrody w kategor
 >ii: 
4-Najlepsza piosenka roku
5-Najlepsza żeńska piosenka roku
6-Najlepsza męska piosenka roku
7-Najlepsza płyta roku.