wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 5501
Aktualna wersja
f1[size=13][b]Czym jest Wonderlife Awards?[/b][/size]f1[size=13][b]Czym jest Wonderlife Awards?[/b][/size]
22
t3Jest to [b]gala nagród[/b],która odbywa się raz na [b]wit3Jest to [b]gala nagród[/b], która odbywa się raz na [b]w
>rtualny rok[/b], rozdawane są na niej nagrody w kategori>irtualny rok[/b], rozdawane są na niej nagrody w kategor
>i: >ii: 
4-Najlepsza piosenka roku4-Najlepsza piosenka roku
5-Najlepsza żeńska piosenka roku5-Najlepsza żeńska piosenka roku
6-Najlepsza męska piosenka roku6-Najlepsza męska piosenka roku
7-Najlepsza płyta roku.7-Najlepsza płyta roku.