wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 6112
Aktualna wersja
t1[size=13][b]Czym jest Wonderlife Awards?[/b][/size]t1[size=13][b]Czym jest Wonderlife Awards?[/b][/size]
22
3Jest to [b]gala nagród[/b], która odbywa się raz na [b]w3Jest to [b]gala nagród[/b], która odbywa się raz na [b]w
>irtualny rok[/b], rozdawane są na niej nagrody w kategor>irtualny rok[/b], rozdawane są na niej nagrody w kategor
>ii: >ii: 
4-Najlepsza piosenka roku4-Najlepsza piosenka roku
5-Najlepsza żeńska piosenka roku5-Najlepsza żeńska piosenka roku
6-Najlepsza męska piosenka roku6-Najlepsza męska piosenka roku
7-Najlepsza płyta roku.7-Najlepsza płyta roku.