wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 3617
Aktualna wersja
t1[size=13][b]Czym jest Wyrocznia?[/size][/b] t1[size=13][b]Czym jest Wyrocznia?[/b][/size]
2 2 
3Wyrocznia jest czymś w rodzaju przepowiedni, składa się 3Wyrocznia jest czymś w rodzaju przepowiedni, składa się 
>z pytania i zestawu odpowiedzi, z których przy użyciu je>z pytania i zestawu odpowiedzi, z których przy użyciu je
>dna jest wybierana losowo. Wynik wyroczni można umieścić>dna jest wybierana losowo. Wynik wyroczni można umieścić
> na swojej tablicy, nie należy go jednak brać na poważni> na swojej tablicy, nie należy go jednak brać na poważni
>e.  >e. 
4[center][img]http://worldwide.mwgcdn.net/upload/attachme4 
>nts/c/cd/cdc/ff97dec7-4020-11e3-a08f-0025909ad9fa/ojq1d0 
>.jpg[/img][/center]  
5Dostępne wyrocznie znajdziesz w zakładce Społeczność pod5Aby znaleźć Wyrocznie, należy wejść w zakładkę [b]Społec
> hasłem 'Wyrocznia' w menu po prawej stronie. W tym samy>zność[/b], zjechać na sam dół kolumny po prawej stronie 
>m miejscu możesz stworzyć własną wyrocznię.  >i rozwinąć listę "[b]Dodatkowych opcji[/b]". W tym samym
 > miejscu możesz stworzyć własną wyrocznię. 
6 
7[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/f/fa/f
 >a7/2a931604-acd5-11e5-ba08-0025908725ba/ple3.jpg[/img][/
 >center]