wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 3401
Aktualna wersja
n1[size=13][b] Gdzie mogę sprawdzić na co zostały wydane mn1[size=13][b] Gdzie mogę sprawdzić na co zostały wydane m
>oje brylanty? [/b][/size] >oje brylanty? [/b][/size]
2 
2Wszystkie swoje transakcje za brylanty możesz obejrzeć n3Wszystkie swoje transakcje za brylanty możesz obejrzeć n
>a profilu swojej postaci klikając w menu po prawej [b]Br>a profilu swojej postaci klikając w menu po prawej [b]Br
>ylantowe wydatki[/b].>ylantowe wydatki[/b].
tt4 
5[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/d/dc/d
 >cd/2d415068-05de-11e4-8cf7-0025909ad9fa/ddvfrmo.png[/img
 >][/center]