wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 4952
Aktualna wersja
t1[size=13][b] Gdzie mogę sprawdzić na co zostały wydane mt1[size=13][b] Gdzie mogę sprawdzić na co zostały wydane m
>oje brylanty? [/b][/size] >oje brylanty? [/b][/size]
2 2 
3Wszystkie swoje transakcje za brylanty możesz obejrzeć n3Wszystkie swoje transakcje za brylanty możesz obejrzeć n
>a profilu swojej postaci klikając w menu po prawej [b]Br>a profilu swojej postaci klikając w menu po prawej [b]Br
>ylantowe wydatki[/b]. >ylantowe wydatki[/b].
4 4 
5[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/8/83/85[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/d/dc/d
>3f/f8047428-4021-11e3-8045-0025909ad9fa/ojq1d0.jpg[/img]>cd/2d415068-05de-11e4-8cf7-0025909ad9fa/ddvfrmo.png[/img
>[/center]>][/center]