wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 5172
Aktualna wersja
t1[size=13][b] Gdzie mogę sprawdzić na co zostały wydane mt1[size=13][b] Gdzie mogę sprawdzić na co zostały wydane m
>oje brylanty? [/b][/size]>oje brylanty? [/b][/size]
22
3Wszystkie swoje transakcje za brylanty możesz obejrzeć n3Wszystkie swoje transakcje za brylanty możesz obejrzeć n
>a profilu swojej postaci klikając w menu po prawej [b]Br>a profilu swojej postaci klikając w menu po prawej [b]Br
>ylantowe wydatki[/b].>ylantowe wydatki[/b].
44
5[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/d/dc/d5[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/d/dc/d
>cd/2d415068-05de-11e4-8cf7-0025909ad9fa/ddvfrmo.png[/img>cd/2d415068-05de-11e4-8cf7-0025909ad9fa/ddvfrmo.png[/img
>][/center]>][/center]