wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 4332
Aktualna wersja
t1[b] [size=13] Ile kosztuje reset postaci? [/b] [/size] t1[b] [size=13] Ile kosztuje reset postaci? [/size][/b] 
2 2 
3[b] Podstawowy [/b] koszt resetu postaci (łącznie z wiek3[b]Podstawowy[/b] koszt resetu postaci (łącznie z wiekie
>iem, doświadczeniem, wpisami na tablicy, wiadomościami p>m, doświadczeniem, wpisami na tablicy, wiadomościami pry
>rywatnymi i wszystkimi opcjami kariery) wynosi [b] 200 b>watnymi i wszystkimi opcjami kariery) wynosi [b] 200 bry
>rylantów. [/b] >lantów.[/b] 
4 
4Istnieje możliwość pozostawienia któregoś z powyższych e5Istnieje możliwość pozostawienia któregoś z powyższych e
>lementów (z wyłączeniem kariery), są one jednak w większ>lementów (z wyłączeniem kariery), są one jednak w większ
>ości płatne: >ości płatne:
5[b] Kariera [/b]: 200 brylantów, wlicza się do podstawow6[b]Kariera[/b]: 200 brylantów, wlicza się do podstawoweg
>ego kosztu resetu i nie ma możliwości jej zostawienia. >o kosztu resetu i nie ma możliwości jej zostawienia,
6[b] Doświadczenie [/b]: cena pozostawienia doświadczenia7[b]Doświadczenie[/b]: cena pozostawienia doświadczenia o
> obliczana jest na podstawie jego ilości, jaką postać po>bliczana jest na podstawie jego ilości, jaką postać posi
>siada. >ada,
7[b] Wiek [/b]: 300 brylantów. 8[b]Wiek[/b]: 300 brylantów,
8[b] Prywatne wiadomości [/b]: gratis! 9[b]Prywatne wiadomości[/b]: gratis,
10[b]Artykuły na Daily Wonderlife[/b]: gratis,
9[b] Wpisy na tablicy [/b]: gratis!11[b]Wpisy na tablicy[/b]: gratis.