wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 4640
Aktualna wersja
t1[b] [size=13] Ile kosztuje reset postaci? [/size][/b]  t1[b] [size=13] Ile kosztuje reset postaci? [/size][/b] 
2 2 
3[b]Podstawowy[/b] koszt resetu postaci (łącznie z wiekie3[b]Podstawowy[/b] koszt resetu postaci (łącznie z wiekie
>m, doświadczeniem, wpisami na tablicy, wiadomościami pry>m, doświadczeniem, wpisami na tablicy, wiadomościami pry
>watnymi i wszystkimi opcjami kariery) wynosi [b] 200 bry>watnymi i wszystkimi opcjami kariery) wynosi [b] 200 bry
>lantów.[/b] Istnieje możliwość pozostawienia któregoś z >lantów.[/b] 
>powyższych elementów (z wyłączeniem kariery), są one jed 
>nak w większości płatne:  
4 
5Istnieje możliwość pozostawienia któregoś z powyższych e
 >lementów (z wyłączeniem kariery), są one jednak w większ
 >ości płatne:
4[b]Kariera [/b]: 200 brylantów, wlicza się do podstawowe6[b]Kariera[/b]: 200 brylantów, wlicza się do podstawoweg
>go kosztu resetu i nie ma możliwości jej zostawienia. >o kosztu resetu i nie ma możliwości jej zostawienia,
5[b]Doświadczenie [/b]: cena pozostawienia doświadczenia 7[b]Doświadczenie[/b]: cena pozostawienia doświadczenia o
>obliczana jest na podstawie jego ilości, jaką postać pos>bliczana jest na podstawie jego ilości, jaką postać posi
>iada. >ada,
6[b]Wiek [/b]: 300 brylantów. 8[b]Wiek[/b]: 300 brylantów,
7[b]Prywatne wiadomości [/b]: gratis! 9[b]Prywatne wiadomości[/b]: gratis,
10[b]Artykuły na Daily Wonderlife[/b]: gratis,
8[b]Wpisy na tablicy [/b]: gratis!11[b]Wpisy na tablicy[/b]: gratis.