wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 6436
Aktualna wersja
f1[b] [size=13] Ile kosztuje reset postaci? [/size][/b] f1[b] [size=13] Ile kosztuje reset postaci? [/size][/b] 
22
3[b]Podstawowy[/b] koszt resetu postaci (łącznie z wiekie3[b]Podstawowy[/b] koszt resetu postaci (łącznie z wiekie
>m, doświadczeniem, wpisami na tablicy, wiadomościami pry>m, doświadczeniem, wpisami na tablicy, wiadomościami pry
>watnymi i wszystkimi opcjami kariery) wynosi [b] 200 bry>watnymi i wszystkimi opcjami kariery) wynosi [b] 200 bry
>lantów.[/b] >lantów.[/b] 
44
5Istnieje możliwość pozostawienia któregoś z powyższych e5Istnieje możliwość pozostawienia któregoś z powyższych e
>lementów (z wyłączeniem kariery), są one jednak w większ>lementów (z wyłączeniem kariery), są one jednak w większ
>ości płatne:>ości płatne:
n6[b]Kariera [/b]: 200 brylantów, wlicza się do podstawowen6[b]Kariera[/b]: 200 brylantów, wlicza się do podstawoweg
>go kosztu resetu i nie ma możliwości jej zostawienia,>o kosztu resetu i nie ma możliwości jej zostawienia,
7[b]Doświadczenie [/b]: cena pozostawienia doświadczenia 7[b]Doświadczenie[/b]: cena pozostawienia doświadczenia o
>obliczana jest na podstawie jego ilości, jaką postać pos>bliczana jest na podstawie jego ilości, jaką postać posi
>iada,>ada,
8[b]Wiek [/b]: 300 brylantów,8[b]Wiek[/b]: 300 brylantów,
9[b]Prywatne wiadomości [/b]: gratis,9[b]Prywatne wiadomości[/b]: gratis,
10[b]Artykuły na Daily Wonderlife[/b]: gratis,10[b]Artykuły na Daily Wonderlife[/b]: gratis,
t11[b]Wpisy na tablicy [/b]: gratis.t11[b]Wpisy na tablicy[/b]: gratis.