wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 6309
Aktualna wersja
f1[size=13] [b] Jak dodać artykuł na Daily Wonderlife? [/bf1[size=13] [b] Jak dodać artykuł na Daily Wonderlife? [/b
>] [/size]>] [/size]
22
n3By dodać artykuł należy nacisnąć zakładkę [b]Manager[/b]n3By dodać artykuł, należy nacisnąć zakładkę "[b]Manager[/
> a następnie [b]Daily Wonderlife[/b]>b]", a następnie "[b]Daily Wonderlife[/b]".
44
5[center][img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/5/5b/5[center][img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/5/5b/
>5b3/0a518028-ae58-11e9-8a5a-0025907ca59f/Screenshot_2019>5b3/0a518028-ae58-11e9-8a5a-0025907ca59f/Screenshot_2019
>-07-24_W_INq3oEy.png[/img][/center]>-07-24_W_INq3oEy.png[/img][/center]
66
n7Następnie z menu po prawej wybrać [b] "Dodaj nowy artykun7Następnie z menu po prawej wybrać "[b]Dodaj nowy artykuł
>ł[/b].>[/b]".
8[center][img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/6/6d/
>6de/0a236dbe-ae58-11e9-8a5a-0025907ca59f/Screenshot_2019 
>-07-24_D_RbYyzoR.png[/center][/img] 
98
n10Zostajemy przekierowani na stronie gdzie uzupełniamy [b]n9[center][img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/6/6d/
>Dział[/b], [b]Tytuł[/b], [b]Treść Artykułu[/b], [b]Tagi[>6de/0a236dbe-ae58-11e9-8a5a-0025907ca59f/Screenshot_2019
>/b], [b]Tylko dla dorosłych[/b] - Zaznaczamy to tylko wt>-07-24_D_RbYyzoR.png[/img][/center]
>edy jeśli artykuł będzie zawierał materiały nieodpowiedn 
>ie dla młodszych użytkowników, [b]Natychmiastowe wyświet 
>lenie[/b] - to oznacza że chcemy by artykuł został opubl 
>ikowany natychmiastowo po zaakceptowaniu przez Moderator 
>ów DW, jeśli nie to możemy mieć kontrole nad tym kiedy s 
>ię on pojawi. 
1110
tt11Zostajemy przekierowani na stronę, gdzie uzupełniamy [b]
 >Dział[/b], [b]Tytuł[/b], [b]Treść Artykułu[/b], [b]Tagi[
 >/b].
12 
13[b]Tylko dla dorosłych[/b] - Zaznaczamy tę opcję tylko w
 >tedy, jeśli artykuł będzie zawierał materiały nieodpowie
 >dnie dla młodszych użytkowników.
14 
12W każdej chwili możemy zobaczyć podgląd artykułu by widz15W każdej chwili możemy zobaczyć podgląd artykułu, aby wi
>ieć jak układa się nasza grafika czy tekst i by uniknąć >dzieć, jak układa się nasza grafika, tekst i aby uniknąć
>błędów. Po ukończeniu artykułu klikamy przycisk [b]Dodaj> błędów. Po ukończeniu artykułu klikamy przycisk "[b]Dod
>[/b].>aj[/b]".
1316
14[b]Zobacz również:[/b]17[b]Zobacz również:[/b]
15[url=https://wonderlife.pl/wonderpedia/Bbcode/]BBcode[/u18[url=https://wonderlife.pl/wonderpedia/Bbcode/]BBcode[/u
>rl]>rl]
16[url=https://wonderlife.pl/wonderpedia/Czym-Sa-Twarze/]C19[url=https://wonderlife.pl/wonderpedia/Czym-Sa-Twarze/]C
>zym są Twarze?[/url]>zym są Twarze?[/url]
17[url=https://wonderlife.pl/wonderpedia/dlaczego-moj-arty20[url=https://wonderlife.pl/wonderpedia/dlaczego-moj-arty
>kul-nie-jest-na-stronie-glownej/]Dlaczego mój artykuł ni>kul-nie-jest-na-stronie-glownej/]Dlaczego mój artykuł ni
>e jest na stronie głównej?[/url]>e jest na stronie głównej?[/url]
18[url=https://wonderlife.pl/wonderpedia/Informacje-Od-Dai21[url=https://wonderlife.pl/wonderpedia/Informacje-Od-Dai
>ly-Wonderlife-Moderatorow/]Informacje od Daily Wonderlif>ly-Wonderlife-Moderatorow/]Informacje od Daily Wonderlif
>e Moderatorów[/url]>e Moderatorów[/url]
19[url=https://wonderlife.pl/wonderpedia/Jak-Wstawic-Grafi22[url=https://wonderlife.pl/wonderpedia/Jak-Wstawic-Grafi
>ke-I-Jakies-Wielkosci-Powinna-Byc/]Jak wstawić grafikę i>ke-I-Jakies-Wielkosci-Powinna-Byc/]Jak wstawić grafikę i
> jakiej wielkości powinna być?[/url]> jakiej wielkości powinna być?[/url]
20[url=https://wonderlife.pl/wonderpedia/Jakosc-Grafiki-Na23[url=https://wonderlife.pl/wonderpedia/Jakosc-Grafiki-Na
>-Dw/]Jakość grafiki na Dw[/url]>-Dw/]Jakość grafiki na Dw[/url]