wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 6423
Aktualna wersja
t1[b][size=13]Jak dodać plakat do filmu?[/size][/b]t1[b][size=13]Jak dodać plakat do filmu?[/size][/b]
22
3Aby dodać plakat do filmu najpierw musimy wejść w wybran3Aby dodać plakat do filmu najpierw musimy wejść w wybran
>y film.>y film.
4Z menu wybieramy zakładkę [b]FILM[/b], następnie klikamy4Z menu wybieramy zakładkę [b]FILM[/b], następnie klikamy
> "Filmy" i wybieramy ze swojej listy produkcję do której> "Filmy" i wybieramy ze swojej listy produkcję do której
> chcemy dodać plakat. Miejsce na dodanie grafiki znajduj> chcemy dodać plakat. Miejsce na dodanie grafiki znajduj
>e się po lewej stronie- klikamy na szare pole kwadratu. >e się po lewej stronie- klikamy na szare pole kwadratu. 
>Plakat musi posiadać równe wymiary.>Plakat musi posiadać równe wymiary.