wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 3992
Aktualna wersja
t1Trzeba najechać pod zdjęciem na taki ołówek: [img] http:t1[size=13][b]Jak edytować etykiety/opis zdjęcia?[/b][/siz
>//design-worldwide.mwgcdn.net/flakony/edytuj.png [/img]>e]
2 
3Przejdź w zakładkę [b]Społeczność[/b] i w menu po prawej
 > kliknij na [b]Zarządzaj zdjęciami[/b]. 
4 
5[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/4/4b/4
 >b4/47b9175c-4023-11e3-a077-0025909ad9fa/ojq1d0.jpg[/img]
 >[/center]
6 
7Zdjęcie możesz edytować na stronie, na którą cię przenie
 >sie, najeżdżając na interesujące cię zdjęcie i klikając 
 >na [b]ołówek u jego dołu[/b][img] https://design.mwgcdn.
 >net/flakony/edytuj.png [/img]