wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 4966
Aktualna wersja
t1[size=13][b]Jak edytować etykiety/opis zdjęcia?[/b][/sizt1[size=13][b]Jak edytować etykiety/opis zdjęcia?[/b][/siz
>e] >e]
2 2 
3Przejdź w zakładkę [b]Społeczność[/b] i w menu po prawej3Przejdź w zakładkę [b]Społeczność[/b] i w menu po prawej
> kliknij na [b]Zarządzaj zdjęciami[/b].  > kliknij na [b]Zarządzaj zdjęciami[/b]. 
4 4 
5[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/4/4b/45[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/4/4b/4
>b4/47b9175c-4023-11e3-a077-0025909ad9fa/ojq1d0.jpg[/img]>b4/47b9175c-4023-11e3-a077-0025909ad9fa/ojq1d0.jpg[/img]
>[/center] >[/center]
6 6 
7Zdjęcie możesz edytować na stronie, na którą cię przenie7Zdjęcie możesz edytować na stronie, na którą cię przenie
>sie, najeżdżając na interesujące cię zdjęcie i klikając >sie, najeżdżając na interesujące cię zdjęcie i klikając 
>na [b]ołówek u jego dołu[/b][img] http://design.mwgcdn.n>na [b]ołówek u jego dołu[/b][img] https://design.mwgcdn.
>et/flakony/edytuj.png [/img]>net/flakony/edytuj.png [/img]