wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 5254
Aktualna wersja
t1[b][size=13]Jak kupić zwierzaka?[/size][/b]t1[b][size=13]Jak kupić zwierzaka?[/size][/b]
22
3Aby zakupić zwierzaka wejdź w zakładkę [b]Miasto[/b]. W 3Aby zakupić zwierzaka wejdź w zakładkę [b]Miasto[/b]. W 
>dziale "Życie postaci" wybierz "Zwierzaki",  a następnie>dziale "Życie postaci" wybierz "Zwierzaki",  a następnie
> kliknij na [b]Kup zwierzaka[/b] w menu bocznym. > kliknij na [b]Kup zwierzaka[/b] w menu bocznym. 
44
5[b]Zobacz także:[/b]5[b]Zobacz także:[/b]
6- [url=http://wonderlife.pl/wonderpedia/Ile-Kosztuja-Zwi6- [url=http://wonderlife.pl/wonderpedia/Ile-Kosztuja-Zwi
>erzaki/]Ile kosztują zwierzaki?[/url]>erzaki/]Ile kosztują zwierzaki?[/url]