wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 6573
Aktualna wersja
t1[b][size=13]Jak można ustawić cechy?[/size][/b]t1[b][size=13]Jak można ustawić cechy?[/size][/b]
22
3W celu ustawienia cech wejdź w zakładkę "[b]Manager[/b]"3W celu ustawienia cech wejdź w zakładkę "[b]Manager[/b]"
>, kliknij na "[b]Cechy[/b]" i z listy wybierz cechę, któ>, kliknij na "[b]Cechy[/b]" i z listy wybierz cechę, któ
>rą chcesz aktywować.>rą chcesz aktywować.