wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 4665
Aktualna wersja
t1[size=13][b]Jak odebrać prywatną wiadomość?[/b][/size] t1[size=13][b]Jak odebrać prywatną wiadomość?[/b][/size]
2 2 
3Odebrać prywatną wiadomość możesz klikając na podświetlo3Odebrać prywatną wiadomość możesz klikając na podświetlo
>ną [b]kopertę[/b] u góry strony.  >ną [b]kopertę[/b] u góry strony. 
4 4 
5[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/7/76/75[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/6/6a/6
>65/a3679638-6430-11e3-a092-0025909ad9fa/skr.jpg[/img][/c>ae/f096614e-acda-11e5-911c-0025908725ba/wiad.jpg[/img][/
>enter] >center]
6 6 
7Wiadomości, których tekst jest [b]czarny[/b], a ramka [b7Wiadomości, których tekst jest [b]czarny[/b], a ramka [b
>]niebieska[/b], to te, które nie zostały jeszcze odczyta>]pogrubiona[/b], to te, które nie zostały jeszcze odczyt
>ne.  >ane. 
8 8 
9[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/1/19/19[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/1/19/1
>96/5de13642-6431-11e3-8a89-0025909ad9fa/skr.jpg[/center]>96/5de13642-6431-11e3-8a89-0025909ad9fa/skr.jpg[/center]
>[/img]>[/img]