wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 5790
Aktualna wersja
t1[size=13][b]Jak odebrać prywatną wiadomość?[/b][/size]t1[size=13][b]Jak odebrać prywatną wiadomość?[/b][/size]
22
3Odebrać prywatną wiadomość możesz klikając na podświetlo3Odebrać prywatną wiadomość możesz klikając na podświetlo
>ną [b]kopertę[/b] u góry strony. >ną [b]kopertę[/b] u góry strony. 
44
5[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/6/6a/65[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/6/6a/6
>ae/f096614e-acda-11e5-911c-0025908725ba/wiad.jpg[/img][/>ae/f096614e-acda-11e5-911c-0025908725ba/wiad.jpg[/img][/
>center]>center]
66
7Wiadomości, których tekst jest [b]czarny[/b], a ramka [b7Wiadomości, których tekst jest [b]czarny[/b], a ramka [b
>]pogrubiona[/b], to te, które nie zostały jeszcze odczyt>]pogrubiona[/b], to te, które nie zostały jeszcze odczyt
>ane. >ane. 
88
9[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/1/19/19[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/1/19/1
>96/5de13642-6431-11e3-8a89-0025909ad9fa/skr.jpg[/center]>96/5de13642-6431-11e3-8a89-0025909ad9fa/skr.jpg[/center]
>[/img]>[/img]