wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 6067
Aktualna wersja
f1[b]Jak stworzyć teledysk?[/b]f1[b]Jak stworzyć teledysk?[/b]
22
t3Aby stworzyć teledysk, należy przejść do piosenek [i](Mut3Aby stworzyć teledysk, należy przejść do piosenek [i](Mu
>zyka → Piosenki)[/i], kliknąć na wybraną przez siebie pi>zyka → Piosenki)[/i], kliknąć na wybraną przez siebie pi
>osenkę i kliknąć w menu po prawej stronie [b]Stwórz tele>osenkę i kliknąć w menu po prawej stronie [b]Stwórz tele
>dysk[/b]. Należy pamiętać o tym, by mieć [u]podpisany ko>dysk[/b]. Następnie, naciśnij [b]Nagraj[/b] i [b]Wydaj[/
>ntrakt z wytwórnią muzyczną[/u], zanim zabierzemy się za>b]. Należy pamiętać o tym, by mieć [u]podpisany kontrakt
> wydawanie go.> z wytwórnią muzyczną[/u], zanim zabierzemy się za wydaw
 >anie go.