wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 4970
Aktualna wersja
t1[size=13][b]Jak stworzyć wyrocznię?[/b][/size] t1[size=13][b]Jak stworzyć wyrocznię?[/b][/size]
2 2 
3Aby stworzyć wyrocznię udaj się do zakładki [b]Społeczno3Aby stworzyć wyrocznię udaj się do zakładki [b]Społeczno
>ść[/b]. Tam w menu po prawej znajdziesz takie opcje: >ść[/b]. Tam w menu po prawej znajdziesz takie opcje:
4 4 
5[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/c/cd/c5[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/5/51/5
>dc/ff97dec7-4020-11e3-a08f-0025909ad9fa/ojq1d0.jpg[/img]>16/5cbb08a8-acd5-11e5-9ec1-0025908725ba/axsa.jpg[/img][/
>[/center] >center]
6 6 
7Po kliknięciu na [b]Dodaj nową wyrocznię[/b] zostaniesz 7Po kliknięciu na [b]Dodaj nową wyrocznię[/b] zostaniesz 
>przeniesiony na stronę edycji wyroczni, która wygląda ta>przeniesiony na stronę edycji wyroczni, która wygląda ta
>k: >k:
8[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/7/7b/78[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/7/7b/7
>b9/96c58fca-6416-11e3-86a1-0025909ad9fa/skr.jpg[/img][/c>b9/96c58fca-6416-11e3-86a1-0025909ad9fa/skr.jpg[/img][/c
>enter]  >enter] 
9 9 
10Pamiętaj, aby odpowiedzi wpisywać [b]linijka pod linijką10Pamiętaj, aby odpowiedzi wpisywać [b]linijka pod linijką
>![/b] Kiedy wpiszesz już wszystko, zatwierdź klikając [b>![/b] Kiedy wpiszesz już wszystko, zatwierdź klikając [b
>]Dodaj wyrocznię[/b].>]Dodaj wyrocznię[/b].