wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 5767
Aktualna wersja
t1[size=13][b]Jak stworzyć wyrocznię?[/b][/size]t1[size=13][b]Jak stworzyć wyrocznię?[/b][/size]
22
3Aby stworzyć wyrocznię udaj się do zakładki [b]Społeczno3Aby stworzyć wyrocznię udaj się do zakładki [b]Społeczno
>ść[/b]. Tam w menu po prawej znajdziesz takie opcje:>ść[/b]. Tam w menu po prawej znajdziesz takie opcje:
44
5[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/5/51/55[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/5/51/5
>16/5cbb08a8-acd5-11e5-9ec1-0025908725ba/axsa.jpg[/img][/>16/5cbb08a8-acd5-11e5-9ec1-0025908725ba/axsa.jpg[/img][/
>center]>center]
66
7Po kliknięciu na [b]Dodaj nową wyrocznię[/b] zostaniesz 7Po kliknięciu na [b]Dodaj nową wyrocznię[/b] zostaniesz 
>przeniesiony na stronę edycji wyroczni, która wygląda ta>przeniesiony na stronę edycji wyroczni, która wygląda ta
>k:>k:
8[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/7/7b/78[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/7/7b/7
>b9/96c58fca-6416-11e3-86a1-0025909ad9fa/skr.jpg[/img][/c>b9/96c58fca-6416-11e3-86a1-0025909ad9fa/skr.jpg[/img][/c
>enter] >enter] 
99
10Pamiętaj, aby odpowiedzi wpisywać [b]linijka pod linijką10Pamiętaj, aby odpowiedzi wpisywać [b]linijka pod linijką
>![/b] Kiedy wpiszesz już wszystko, zatwierdź klikając [b>![/b] Kiedy wpiszesz już wszystko, zatwierdź klikając [b
>]Dodaj wyrocznię[/b].>]Dodaj wyrocznię[/b].