wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 3525
Aktualna wersja
tt1[b][size=13]Jak wyłączyć powiadomienia do wypowiedzi? [/
 >size][/b]
2
1Powiadomienia do wypowiedzi można wyłączyć poprzez wybra3Powiadomienia do wypowiedzi można wyłączyć poprzez wybra
>nie z menu [b]opcje[/b] z paska pod wypowiedzią opcji [i>nie z menu [b]opcje[/b] z paska pod wypowiedzią opcji [b
>]wyłącz powiadomienia do wypowiedzi.>]wyłącz powiadomienia do wypowiedzi.[/b]
4
5[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/b/b8/b
 >86/7af37c19-6436-11e3-bd13-0025909ad9fa/wyr.png[/center]
 >[/img]