wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 4412
Aktualna wersja
n1[b][size=13]Jak wyłączyć powiadomienia do wypowiedzi? [/n1[b][size=13]Jak wyłączyć powiadomienia do wypowiedzi? [/
>b][/size]>size][/b]
22
n3Powiadomienia do wypowiedzi można wyłączyć poprzez wybran3Powiadomienia do wypowiedzi można wyłączyć poprzez wybra
>nie z menu [b]opcje[/b] z paska pod wypowiedzią opcji [i>nie z menu [b]opcje[/b] z paska pod wypowiedzią opcji [b
>]wyłącz powiadomienia do wypowiedzi.>]wyłącz powiadomienia do wypowiedzi.[/b]
44
t5[center][b]http://mwgcdn.net/upload/attachments/b/b8/b86t5[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/b/b8/b
>/7af37c19-6436-11e3-bd13-0025909ad9fa/wyr.png[/center][/>86/7af37c19-6436-11e3-bd13-0025909ad9fa/wyr.png[/center]
>img]>[/img]