wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 4677
Aktualna wersja
t1[b][size=13]Jak wyłączyć powiadomienia do wypowiedzi? [/t1[b][size=13]Jak wyłączyć powiadomienia do wypowiedzi? [/
>size][/b]>size][/b]
22
3Powiadomienia do wypowiedzi można wyłączyć poprzez wybra3Powiadomienia do wypowiedzi można wyłączyć poprzez wybra
>nie z menu [b]opcje[/b] z paska pod wypowiedzią opcji [b>nie z menu [b]opcje[/b] z paska pod wypowiedzią opcji [b
>]wyłącz powiadomienia do wypowiedzi.[/b]>]wyłącz powiadomienia do wypowiedzi.[/b]
44
5[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/b/b8/b5[center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/b/b8/b
>86/7af37c19-6436-11e3-bd13-0025909ad9fa/wyr.png[/center]>86/7af37c19-6436-11e3-bd13-0025909ad9fa/wyr.png[/center]
>[/img]>[/img]