wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 6333
Aktualna wersja
t1[b][size=13]Jak wyłączyć powiadomienia do wypowiedzi? [/t1[b][size=13]Jak wyłączyć powiadomienia do wypowiedzi? [/
>size][/b]>size][/b]
22
3Powiadomienia do wypowiedzi można wyłączyć poprzez wybra3Powiadomienia do wypowiedzi można wyłączyć poprzez wybra
>nie z menu [b]Opcje[/b] z paska pod wypowiedzią przycisk>nie z menu [b]Opcje[/b] z paska pod wypowiedzią przycisk
>u "[b]Wyłącz powiadomienia[/b]".>u "[b]Wyłącz powiadomienia[/b]".
44
5[center][img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/9/93/5[center][img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/9/93/
>939/81593b6e-b43b-11e9-9533-0025907ca59f/pow.png[/center>939/81593b6e-b43b-11e9-9533-0025907ca59f/pow.png[/center
>][/img]>][/img]