wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 5856
Aktualna wersja
t1[size=13][b]Jak zatrudnić aktora?[/b][/size]t1[size=13][b]Jak zatrudnić aktora?[/b][/size]
22
3Po napisaniu całego scenariusza serialu obok jego bohate3Po napisaniu całego scenariusza serialu obok jego bohate
>rów pojawi się przycisk [b]"Zatrudnij"[/b]. Wtedy możesz>rów pojawi się przycisk [b]"Zatrudnij"[/b]. Wtedy możesz
> wybrać aktorów z Banku Aktorów, a następnie ustalić min> wybrać aktorów z Banku Aktorów, a następnie ustalić min
>imalną ocenę, na jaką muszą nagrać rolę, czas na jej nag>imalną ocenę, na jaką muszą nagrać rolę, czas na jej nag
>ranie oraz wielkość gaży.>ranie oraz wielkość gaży.