wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 4017
Aktualna wersja
t1[size=13][b]Jaka jest różnica między środkami transportut1[size=13][b]Jaka jest różnica między środkami transportu
>[/b][/size] >?[/b][/size]
2Są dwie różnice. [b]Cena podróży i ilość zabieranych PR 2 
>za jej wykonanie[/b].  
3Są dwie różnice: [b]cena podróży i czas, jaki jest potrz
 >ebny do wykonania akcji[/b].