wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 4251
Aktualna wersja
t1[size=13][b]Jaka jest różnica między środkami transportut1[size=13][b]Jaka jest różnica między środkami transportu
>?[/b][/size] >?[/b][/size]
2 2 
3Są dwie różnice: [b]cena podróży i ilość zabieranych PR 3Są dwie różnice: [b]cena podróży i czas, jaki jest potrz
>za jej wykonanie[/b]. >ebny do wykonania akcji[/b].