wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 5483
Aktualna wersja
t1[size=13][b]Jaka jest różnica między środkami transportut1[size=13][b]Jaka jest różnica między środkami transportu
>?[/b][/size]>?[/b][/size]
22
3Są dwie różnice: [b]cena podróży i czas, jaki jest potrz3Są dwie różnice: [b]cena podróży i czas, jaki jest potrz
>ebny do wykonania akcji[/b]. >ebny do wykonania akcji[/b].