wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 3622
Aktualna wersja
f1[size=13][b]Jakich komend mogę używać w mieszkaniach?[/bf1[size=13][b]Jakich komend mogę używać w mieszkaniach?[/b
>][/size]>][/size]
nn2
21.[b] /me[/b] - służy do pisania jako postać, czyli np. 31.[b] /me[/b] - służy do pisania jako postać, czyli np. 
>"/me śmieje się" "/me idzie na spacer". Efekt:>"/me śmieje się" "/me idzie na spacer". Efekt:
34
n4[img]http://worldwide.mwgcdn.net/upload/attachments/e/ean5[img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/e/ea/ea4/c89cc
>/ea4/c89cc066-401a-11e3-9aa6-0025909ad9fa/me.jpg[/img]>066-401a-11e3-9aa6-0025909ad9fa/me.jpg[/img]
56
67
72. [b]/away[/b] lub [b]/zw[/b] - status "Zaraz wracam". 82. [b]/away[/b] lub [b]/zw[/b] - status "Zaraz wracam". 
>Aby się ustawił za komendą trzeba coś napisać (choćby dw>Aby się ustawił za komendą trzeba coś napisać (choćby dw
>ie spacje), np. "/away idę do sklepu". Efekt:>ie spacje), np. "/away idę do sklepu". Efekt:
n8[img]http://worldwide.mwgcdn.net/upload/attachments/0/00n9[img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/0/00/006/c8b6b
>/006/c8b6bef0-401a-11e3-8b66-0025909ad9fa/away.jpg[/img]>ef0-401a-11e3-8b66-0025909ad9fa/away.jpg[/img]
> 
910
103. [b]/back[/b] - powrót ze statusu "Zaraz wracam". Za k113. [b]/back[/b] - powrót ze statusu "Zaraz wracam". Za k
>omendą nic nie piszemy. Efekt:>omendą nic nie piszemy. Efekt:
1112
n12[img]http://worldwide.mwgcdn.net/upload/attachments/1/1fn13[img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/1/1f/1fa/c9147
>/1fa/c9147fde-401a-11e3-9751-0025909ad9fa/back.jpg[/img]>fde-401a-11e3-9751-0025909ad9fa/back.jpg[/img]
> 
1314
1415
154. [b]/ogladam[/b] - status, którym możemy poinformować 164. [b]/ogladam[/b] - status, którym możemy poinformować 
>innych co aktualnie oglądamy. Za komendą koniecznie musi>innych co aktualnie oglądamy. Za komendą koniecznie musi
>my coś napisać, np. "/ogladam Teen Wolf". Efekt:>my coś napisać, np. "/ogladam Teen Wolf". Efekt:
1617
n17[img]http://worldwide.mwgcdn.net/upload/attachments/1/14n18[img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/1/14/147/c9b5d
>/147/c9b5d5a3-401a-11e3-98de-0025909ad9fa/ogladam.jpg[/i>5a3-401a-11e3-98de-0025909ad9fa/ogladam.jpg[/img]
>mg] 
1819
1920
205. [b]/slucham[/b] - status, którym możemy poinformować 215. [b]/slucham[/b] - status, którym możemy poinformować 
>innych czego aktualnie słuchamy. Za komendą koniecznie m>innych czego aktualnie słuchamy. Za komendą koniecznie m
>usimy coś napisać, np. "/slucham Jamie Campbell Bower - >usimy coś napisać, np. "/slucham Jamie Campbell Bower - 
>Better Man". Efekt:>Better Man". Efekt:
2122
n22[img]http://worldwide.mwgcdn.net/upload/attachments/f/f3n23[img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/f/f3/f31/c9b1a
>/f31/c9b1a58f-401a-11e3-92f5-0025909ad9fa/slucham.jpg[/i>58f-401a-11e3-92f5-0025909ad9fa/slucham.jpg[/img]
>mg] 
2324
2425
2526
n266. telefon: 150 (produkt) x(ilość) - komenda, dzięki któn276.[b] telefon: 150 (produkt) x(ilość) [/b]- komenda, dzi
>rej możesz coś zamówić do mieszkania. Efekt:>ęki której możesz coś zamówić do mieszkania. Efekt:
2728
t28[img]http://worldwide.mwgcdn.net/upload/attachments/8/87t29[img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/8/87/87e/0ca82
>/87e/0ca829c2-4021-11e3-903a-0025909ad9fa/dostawca.jpg[/>9c2-4021-11e3-903a-0025909ad9fa/dostawca.jpg[/img]
>img] 
2930
30"150" to telefon do dostawcy, lecz to nie jest jedyny nu31"150" to telefon do dostawcy, lecz to nie jest jedyny nu
>mer, po wpisaniu którego coś się dzieje. Odkryj inne! >mer, po wpisaniu którego coś się dzieje. Odkryj inne!