wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 4203
Aktualna wersja
t1[b][size=13]Kiedy dostanę brylanty za korzystanie z samot1[b][size=13]Kiedy dostanę brylanty za korzystanie z samo
>uczka?[/b][/size] >uczka?[/size][/b]
2 2 
3Po ukończeniu go, czyli po przywitaniu się w etykiecie #3Bon o wartości 50 brylantów otrzymuje się po wykonaniu m
>hello. >isji numer II.
4
5[b]Uwaga![/b]
6Przywitałeś się, a brylantów nie ma? Nie musisz się wita
>ć ponownie! Wystarczy, że odświeżysz stronę!