wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 4598
Aktualna wersja
t1[b] [size=13] Od czego zależy ocena pokazu mody? [/size]t1[b] [size=13] Od czego zależy ocena pokazu mody? [/size]
>[/b] >[/b]
2 2 
3Ocena pokazu zależy od doświadczenia (poruszanie się po 3Ocena pokazu zależy od doświadczenia w dziedzinach: 
>wybiegu, sztuka autoprezentacji) postaci.  
4- [b]poruszanie się po wybiegu[/b], 
5- [b]sztuka autoprezentacji[/b],
6oraz od średniej oceny Twojej postaci w [b]Show Your Sty
 >le[/b]. 
7 
8[b]Zobacz również:[/b]
9[url=https://wonderlife.pl/wonderpedia/Czym-Jest-Sys-I-J
 >ak-Tego-Uzywac/]Czym jest ShowYourStyle i jak tego używa
 >ć?[/url]