wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 5504
Aktualna wersja
t1[size=20][b]Plotki[/b][/size]t1[size=13][b]Plotki[/b][/size]
22
3Plotka jest jednym z działów na Daily Wonderlife. Jak wi3Plotka jest jednym z działów na Daily Wonderlife. Jak wi
>adomo jest to artykuł zawierający niesprawdzone, niepotw>adomo jest to artykuł zawierający niesprawdzone, niepotw
>ierdzone informacje o postaci. Tematy plotek są nieogran>ierdzone informacje o postaci. Tematy plotek są nieogran
>iczone. [b]Ważne by nie obrażały one innych użytkowników>iczone. [b]Ważne by nie obrażały one innych użytkowników
>[/b], chyba że ich treść została wcześniej uzgodniona z >[/b], chyba że ich treść została wcześniej uzgodniona z 
>osobą biorącą w nich udział.>osobą biorącą w nich udział.
4Taki artykuł powinien zawierać grafikę (od najprostszego4Taki artykuł powinien zawierać grafikę (od najprostszego
> zdjęcia, do możliwości grafika), nie większą od ilości > zdjęcia, do możliwości grafika), nie większą od ilości 
>tekstu. Daily Moderatorzy zwracają uwagę na sens tekstu,>tekstu. Daily Moderatorzy zwracają uwagę na sens tekstu,
> poprawną interpunkcję. Artykuł bardziej przyciąga uwagę> poprawną interpunkcję. Artykuł bardziej przyciąga uwagę
>, gdy korzystamy z bbcode, czyli pogrubień, podkreśleń i>, gdy korzystamy z bbcode, czyli pogrubień, podkreśleń i
> przechyleń tekstu.> przechyleń tekstu.