wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 6259
Aktualna wersja
t1[size=13][b]Zapomniałem maila do starego konta, czy mogęt1[size=13][b]Zapomniałem maila do starego konta, czy mogę
> je jakoś odzyskać?[/size][/b]> je jakoś odzyskać?[/size][/b]
22
3Nie ma gwarancji, że Twoje stare konto nadal istnieje, a3Nie ma gwarancji, że Twoje stare konto nadal istnieje, a
>le można spróbować je odzyskać. W tym celu [b]zgłoś się >le można spróbować je odzyskać. W tym celu [b]zgłoś się 
>w wiadomości prywatnej do Head Game Mastera[/b]. Jeśli u>w wiadomości prywatnej do Head Game Mastera[/b]. Jeśli u
>da się odnaleźć Twoje stare konto i nie będzie wątpliwoś>da się odnaleźć Twoje stare konto i nie będzie wątpliwoś
>ci, że należy ono do Ciebie, Head Game Master będzie pró>ci, że należy ono do Ciebie, Head Game Master będzie pró
>bował naprowadzić Cię na ten adres e-mail. >bował naprowadzić Cię na ten adres e-mail.