wonderlife.pl - Zostań gwiazdą
Czy obaj świadkowie mogą być tej samej płci?

Tak, ich płeć nie ma znaczenia.