wonderlife.pl - Zostań gwiazdą
Czym jest European Music Awards?

To nagrody przyznawane artystom pochodzącym z Europy (za wyjątkiem Wielkiej Brytanii). Gala odbywa się co roku, a nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

- Najlepsza płyta roku
- Najlepsza piosenka roku
- Najlepsza męska piosenka roku
- Najlepsza żeńska piosenka roku