wonderlife.pl - Zostań gwiazdą
Czym jest live album?

Live album jest to album składający się z piosenek granych na koncercie.