wonderlife.pl - Zostań gwiazdą
Czym jest rygor oceny roli?

Aktor nie może ukończyć nagrywania roli z samooceną niższą od tej, którą wyznaczył mu producent filmu. Każda scena danego filmu lub odcinek danego serialu musi nagrany być na wyznaczoną ocenę.