wonderlife.pl - Zostań gwiazdą
Czym są aukcje postaci?

Na aukcjach możemy kupić lub sprzedać postać. Aukcje postaci wyglądają tak samo, jak tradycyjne, realne aukcje. Właściciel postaci, która ma zostać sprzedana, ustala jej minimalną cenę, a zainteresowani ją podbijają. Postacie kupujemy lub/i sprzedajemy za brylanty. Aukcja zostaje zakończona po 3 dniach od jej rozpoczęcia, a postać przechodzi na konto osoby, która zaoferowała najwięcej brylantów. Jeżeli kwota jest mniejsza niż cena minimalna ustalona przez sprzedającego to postać pozostaje na jego koncie.

Wyróżniamy dwa rodzaje aukcji:

- pośrednie - są widoczne dla wszystkich i odbywają się poprzez licytację i podbijanie ceny
- bezpośrednie - widoczne tylko dla osób posiadających link od sprzedającego, podana kwota jest ceną ostateczną