wonderlife.pl - Zostań gwiazdą
Czym są Turbopunkty i jak je wykorzystać?

Turbopunkty to specjalne punkty, które umożliwiają natychmiastowe wykonywanie akcji czasowych, niezależnie od czasu ich trwania.
Aby przyspieszyć wykonywanie akcji za pomocą Turbopunktów, należy kliknąć opcję wykonaj natychmiast. Znajduje się ona na pasku z wykonywaną akcją, pod głównym menu strony. Z posiadanej przez postać liczby Turbopunktów odjęta zostanie liczba potrzebna na wykonanie danej akcji. Jest ona podana w nawiasie.