wonderlife.pl - Zostań gwiazdą
Jak dodać plakat do filmu?

Aby dodać plakat do filmu najpierw musimy wejść w wybrany film.
Z menu wybieramy zakładkę FILM, następnie klikamy "Filmy" i wybieramy ze swojej listy produkcję do której chcemy dodać plakat. Miejsce na dodanie grafiki znajduje się po lewej stronie- klikamy na szare pole kwadratu. Plakat musi posiadać równe wymiary.