wonderlife.pl - Zostań gwiazdą
Jak mogę wysłać komuś interakcje?

By wysłać komuś interakcję, należy nacisnąć serduszko, znajdujące się obok nicku postaci w rubryce Obecni w Lokalu lub Mieszkaniu. Wyświetli się lista dostępnych interakcji - teraz wystarczy tylko je nacisnąć i czekać, by osoba, której została wysłana interakcja, zaakceptowała ją lub nie.