wonderlife.pl - Zostań gwiazdą
Jak mogę wysłać komuś interakcje?

By wysłać komuś interakcje, naciśnij serduszko, znajdujące się koło nicku postaci w rubryce Obecni w Lokalu. Wyświetli Ci się lista dostępnych interakcji - teraz wystarczy tylko je nacisnąć i czekać, czy osoba, której wysłałaś/eś interakcji ją zaakceptuje czy też nie.