wonderlife.pl - Zostań gwiazdą
Jak stworzyć własną etykietę?

Aby stworzyć własną etykietę należy wpisać po znaku "#" to, co chcemy.

Uwaga!
Jeżeli nazwa etykiety składa się z kilku słów nie oddzielaj ich spacją, lecz myślnikami.
Przykład: #moja-etykieta