wonderlife.pl - Zostań gwiazdą
Od czego zależy ocena pokazu mody?

Ocena pokazu zależy od doświadczenia poruszanie się po wybiegu, sztuka autoprezentacji oraz od średniej oceny w Show Your Style.


Zobacz również:
Czym jest ShowYourStyle i jak tego używać?