wonderlife.pl - Zostań gwiazdą
Po jakim czasie mój zwierzak urośnie?

Zwierzak rośnie po 52 vtygodniach, czyli po 52 realnych dniach.