wonderlife.pl - Zostań gwiazdą
REGULAMIN QUIZERNI:

I. Quizernia

Jest to lokal rozrywkowy, w którym oprócz możliwości poznania innych ludzi i porozmawiania z nimi można odpowiadać na ich quizy oraz familiady. Tworzeniem pytań w Quizerni zajmują się głównie Quizerzy, których charakteryzuje pomarańczowy nick oraz mała żaróweczka przy nim. Gdy są zajęci lub nieobecni, mogą się tym również zająć GM (Game Master).

II. Zasady ogólne

1. Użytkownikowi zabrania się:
a) nagminnego wyłudzania/proszenia/błagania/żebrania o quizy i bilety od Quizerów oraz użytkowników posiadających niewykorzystany bilet (dopuszczalne proszenie 2/3 razy na 30 minut),
b) sporządzania quizów niezgodnych z regulaminem WL,
c) umieszczania w familiadzie dwóch identycznych odpowiedzi,
d) prosić o bilet, gdy nie umie zadać się pytania,
e) zadawania pytań, które w jakiś sposób mogą sprowokować użytkowników do złamania regulaminu, tj. pytanie może sugerować odpowiedź łamiącą regulamin,
f) zadawania pytań zgadywanek np. “jakiego koloru mam pokój?”,
g) celowego tworzenia niemiłej atmosfery w lokalu.

2. Quizy
a) Komenda na odpowiadanie to "/q XXX" gdzie XXX to treść odpowiedzi.
b) Komenda na zadanie quizu to "/quiz pytanie=XXX odpowiedz=YYY" gdzie XXX to treść pytania, a YYY odpowiedzi.
c) Komenda na zadanie familiady to "/familiada pytanie=XXX odpowiedz=AAA|BBB|CCC|… gdzie XXX to treść pytania, a AAA, BBB, CCC to poszczególne odpowiedzi. (UWAGA - na końcu familiady NIE stawiamy kreski!)


3. Bilet…
a) uprawnia osobę spoza teamu do zadania quizu/familiady,
b) generuje głównie Quizer lub inny członek administracji,
c) jest ważny 60 sekund od momentu wygenerowania,
d) przysługuje osobie, która odpowiedziała ostatnia na pytanie,
e) można wziąć dla siebie lub oddać innej osobie,


4. Czarna lista
Można na niej wylądować za:
a) nagminne wyłudzanie biletów od Quizerów bądź użytkowników posiadających niewykorzystany bilet,
b) wykorzystanie biletów na bezsensowne pytanie, np. “Jak?Siak”,
c) wykorzystanie biletów na pytanie, które łamie regulamin,
d) wykorzystanie biletów na pytanie, na które nikt nie potrafi odpowiedzieć (przy czym osoba zadająca pytanie nie udziela podpowiedzi),
e) wielokrotne marnowanie biletów,
f) odpowiadanie na zadany przez siebie quiz lub familiadę.
Quizer po uzgodnieniu z przynajmniej jednym członkiem ekipy Quizerów/GM może wpisać osobę na czarną listę, jeżeli uzna, że quiz jest bez sensu, a po uprzednim ostrzeżeniu wciąż są takie zadawane.

Quizerzy zaczynają quizować gdy w lokalu znajdują się co najmniej 3 aktywne osoby, w przeciwnym wypadku przestają zadawać pytania jak i rozdawać bilety.